Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Idungården Legesenter

Velkommen til vår nettside

Coronavaksine:

Det er ikke mulig å bestille Coronavaksine. Administreringen av denne gjøres av kommunen  som vil kontakte alle som skal vaksineres etter programmet. Hver enkelt vil bli kontaktet av kommunen med beskjed om hvor og når vaksinering finner sted.

Heis:

Heisen i oppgang C. blir ute av drift mellom 12. april og 14. mai. I dette tidsrommet må en benytte trappene. Ved store vansker ber en om at legesenteret kontaktes i god tid på forhånd for å prøve og finne alternative løsninger. Vi beklager bryet dette måtte medføre

 

 

Videokonsultasjonsmulighet er og opprettet for de som måtte ønske det. Dere henvender dere på vanlig måte via telefon eller SMS, og vil ved hensiktsmessighet få tilbud om videokonsultasjon. Det sendes da en SMS fra legen og dere følger løpende instruksjoner mottatt på, SMS.

Vi er liberale med å opprette kontakt via video, og ber fortsatt instendig om at dere som måtte ha problemer fra luftvegene ikke møter på legesenteret, men kontakter oss via SMS eller telefon.

Dette gjelder også dere som har  andre hovedproblemer, men i tillegg har eller har hatt luftvegsplager som ikke har vært fraværende de siste 2 dager. For bekreftete Koronasmittete kreves 7 dagers sypmtomfrihet

 

Venterommet er gjort om og stolene er plassert med minst 1 meters mellomrom. Vi ber om at de ikke flyttes . 

 

 

 

Leger ved kontoret:

Olav Angen Spes. Allm.Med. 
Godkjent sjømanns-, petroleums- og dykkerlege

Magnus Halldorsson Spes. Allm.Med. 
Godkjent sjømanns- og petroleumslege

Birger Koren Spes. Allm. Med 
Godkjent sjømanns- og petroleumslege
Godkjent veileder i Allm. Med.

Marit Rønne Spes. Allm. med.
Godkjent sjømanns- og petroleumslege 

Ingrid Krüger Stokke                                                                                                                                                                                                                                              Lege i spesialisering


All kommunikasjon via nettsidene vil skje innenfor lover om taushetsplikt, etter retningslinjer fra Datatilsynet.
Du vil finne en del informasjon om legesenteret her.

Parkeringstips:
Det er alltid ledige parkeringsplasser på"taket" ved jernbanestasjonen vis a vis politistasjonen ca 5 min. gange fra legekontoret.

Etter parkering:

Kryss broen Gå til høyre bort Fjordgata og opp veita rett før  baderomsbutikken, Da vil du finne oss  i 4 etg i Idungården oppg. C til høyre for "To Rom og Kjøkken"

 

Sjøfolk/Offshoreansatte: Vennligst medbring legitimasjon i form av pass, førerkort, sjøfartsbok eller bankkort med bilde.

Rent praktisk er det teknisk umulig å kunne skrive ut en sjømansslegeattest uten gyldig legitimasjon.

 

Forøvrig finnes nyttig informasjon for sjøfolk/offshoreansatte ved å benytte seg av "lenker" oppe til høyre

 

 

Illustrasjon eller bilde for senter


Aktuelt

Idungården Legesenter

28. mars 2019

Driftsopplysninger

2. mars 2011

FRa kl 0820-1140 har legene ordinære timer

Fra 12.30 og ut dagen har alle leger ledige timer hver dag for akutt oppståtte problemer.

Disse er ment brukt for deg som fast pasient og som føler behov for lege i løpet av dagen for konkrete/akutte problemstillinger  og bestilles for å avhjelpe en konkret problemstilling "der og da". Om du ønsker å bestille en av disse, er det nødvendig å merke SMS-en med "ønsker time i dag". Skriv også gjerne litt om problemet, men ikke gi sensitiv informasjon.   

For at SMS-en skal behandles raskt, er det best for oss å motta den så tidlig som mulig på morgenen.

Om det ikke står ønske om time i dag på SMS-en, vil automatisk en ordinær time bli generert

 

Kontakt kan ellers skje via SMS hele døgnet. SMS blir fortløpende lest fra kl. 08.00 til 14.00.

 

Idungården Ortopediske Klinikk

Hver torsdag fra kl 17.00 samarbeider dr. Halldorsson med fysioterapeut Stig Fossum om pasienter med plager fra muskel/skjelettapparatet. Time til denne tjenesten fåes via henvisning fra andre leger eller via vanlige bestillingsrutinerved legesenteret

Sjømenn/Offshoreansatte

2. mars 2011

Legesenteret er ved siden av å være et ordinært fastlegesenter og autorisert til å godkjenne sjømenn og offshoreansatte.

Bestilling for disse tjenestene gjøres på samme måte som for faste pasienter

Resepthåndtering

2. mars 2011

Resepter på faste medisiner kan bestilles via SMS eller pr. telefon.

Reseptene er elektroniske. dvs. en får ikke noe på papir. Etter bestillingen, kan en henvende seg til hvilket som helst apotek, legitimere seg og hente medisinen.

Medisinene skal vanligvis være klare for avhenting fra   kl. 16.00 bestillingsdagen